Er ledelse noe for deg?

PIN

En leder skal på mange måter bestemme i hvilken retning bedriften skal gå i. Ansvaret for utvikling av strategi ligger hovedsakelig hos ledelsen. Ut over dette så skal en leder også ha det overordnede ansvaret for at de ansatte vet hvilke arbeidsoppgaver de skal utføre, de ansattes trivsel og at avtaler blir oppfylt. Man kan ikke si at det er lett å være en leder i en bedrift, men for mange ligger belønningen både i utfordringen og i lønnen. Jo mer ansvar en leder har, jo mer lønn pleier man å få. Lederstillinger er ettertraktet, men det krever en helt særlig kompetanse å både bli og være en leder.

Går man med et ønske å bli leder, eller er man allerede leder men føler at man mangler kompetanse, kan det være en god ide å ta en leder utdanning.

 

Hva kan man få ut av en lederutdannelse?

En lederutdannelse kan gi de nødvendige verktøyer for at en bedrift skal både overleve og blomstre. En bedrift er hele tiden utsatt for utenfra kommende utfordringer, og en god strategi skal sørge for at bedriften vokser og leverer en tilfredsstillende bunnlinje. På en lederutdannelse så lærer man de nyeste teoriene og metodene for nye utviklingsstrategier. Man får en særlig innsikt over hvordan man kan legge en strategi, og være en verdifull sparringspartner for toppledelsen.

På en lederutdannelse så lærer man også mer om sine egne styrker og svakheter som person. Alle mennesker har dette og det betyr ikke at man er en dårlig leder, tvert imot. Det å kunne være oppmerksom på om man for eksempel er litt for skarp i måten man ordlegger seg på ovenfor ansatte, kan gi en innsikt i hvordan man kanskje skal endre dette hvis det skader bedriften. En annen fordel ved å ta en ledelsesutdannelse er at man kan bygge et ganske verdifullt nettverk.