Derfor er møterommet viktig for virksomheten

PIN

Det er på møterommet mange viktige avtaler forhandles og inngås i norske virksomheter. Et møterom er ikke bare et praktisk samlested for medarbeidere, partnere og kunder, men en viktig del av det bilde som virksomheten ønsker å sende ut til resten av verden. Med andre ord, et godt møterom er av signalverdi for virksomheten. Det er mange ting som kan spille inn på det inntrykket medarbeidere, partnere og kunder får når de trer inn i rommet. Lys, farger, lukt, temperatur og design spiller inn på om personene vil føle seg velkomne, viktige og om virksomheten mener alvor. Et illeluktende møterom som er dårlig belyst og med forferdelige møbler setter et dårlig inntrykk. «Hvis møterommet ser sånn her ut, hvordan vil så tjenestene eller varene være?» er det kanskje mange som tenker. Derfor er møterommet kanskje det viktigste lokalet i mange virksomheter.

Slik danner man et godt inntrykk gjennom møtelokalet

Lokalet bør ha en behagelig romtemperatur, altså hverken for kaldt eller for varmt. I de fleste tilfeller vil en temperatur på omkring 21 grader være fint. Det bør være en nøytral lukt i lokalet, og luften bør ikke bære preg av å være innestengt. Å åpne et vindu eller slå på utluftningssystemet kan være smart. Lyset bør ikke være anstrengende for øynene i den form av at det er for sterkt eller for svakt. Bordet og stolene bør ha riktig høyde i forhold til hverandre, og designet kan gjerne være moderne og sprekt. Konferansebordet bør ikke være så stort at de skaper for stor avstand mellom møtedeltagerne, men heller ikke være så lite at man sitter for tett. Stolene bør være komfortable å sitte på, og ha god støtte i lenden. Det er en fordel om stolene kan justeres i høyden, sånn at man kan sitte behagelig i mange timer, uavhengig om man er lav eller høy.